Zhrnutie projektu

  • Domy
  • Fyzická osoba

  • Október, 2019

  • Žilina, Slovensko

  • €4.000

Nadstavba rodiného domu

V prvej fáze sa demolujú všetky prvky v podkroví, ktoré nenesú strechu. Následne sa odhalí nosná konštrukcia stropu a posúdi sa jej skutočný stav. V drvivej väčšine prípadov sa existujúce trámy dopĺňajú I nosníky. Betónovanie nového stopu prebieha pod existujúce strechou, aby sa maximálne eliminovalo zatečeniu do spodných poschodí. Po demolácii súčasného krovu a podmuroviek sa dobetónuje zvyšné časti stropu. Týmto vzniká „základová doska“ pre realizáciu samotnej nadstavby.

  • Demolácia pôvodnej strechy
  • Nadstavba druhého poschodia
  • Osadenie dreveného krovu
  • Pokladanie strechy